KOLO

Idź do spisu treści

Menu główne:

Witamy na stronie internetowej
Koła Polskiego Związku Wędkarskiego
Nr
123 " Celuloza "
Okręg Mazowiecki

  
Nasze motto
....Czyste Wody Zdrowe Ryby .....

oraz

Aktualności
W dniu 15 stycznia 2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Koła Nr 123 „Celuloza", które otworzył prezes Tomasz Nowicki. Przewodniczącym zebrania został wybrany kol. Marek Łazarski, który przedstawił harmonogram spotkania. Z ramienia PZW zaszczycił zebranie swoją obecnością przedstawiciel biura Zarządu PZW  Henryk Podkomorzy, który osobiście wręczał nagrody:

Puchar Grand Prix spławik   - zdobył Tomasz Rembiałkowski
Puchar Grand Prix spinning -  zdobył Bernard Kamiński

Za działalność na rzecz koła podziękowania otrzymali  :

- Marcin Łazarski za udostępnienie strony internetowej
- Janusz Zakrzewski za pomoc w organizacji zawodów wędkarskich

Następnie  zostały odczytane protokoły z poprzedniego zebrania sprawozdawczego, sądu koleżeńskiego, komisji rewizyjnej a następnie został przedstawiony preliminarz budżetowy na rok 2017, który został przyjęty jednogłośnie. Po krótkiej, ale żywiołowej dyskusji na temat kłusownictwa, kormoranów i wyjaśnieniem  przepisów PZW zebranie zostało zakończone

Z wędkarskim pozdrowieniem
Zarząd Koła Nr 123 „Celuloza"


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego